Uitblinken op Blue Monday

Als je vanmorgen met een rotgevoel wakker werd, of met zo’n onbestemd vandaag-wordt-helemaal-niks-gevoel, troost je dan met de gedachte dat je waarschijnlijk niet de enige bent. Het is blue Monday. Op deze maandag van de laatste volle week van januari voelen de meeste mensen zich depri, verdrietig of weemoedig. De dagen zijn donker, er ligt sneeuw, de nieuwe werkweek begint, vakantie ligt niet in het verschiet en misschien zijn al je goede voornemens ook wel mislukt. Drama deze dag, zo blauw als wat. Tijd voor limonade dus…

Gelukkig heb je blauw in vele tinten. De lichtblauwe lucht op de omslag van het nieuwe tijdschrift Uitblinken geeft ademruimte. Als je je blik verder naar beneden laat gaan, beland je weliswaar midden in die donkere winter, maar deze winter is niet deprimerend, maar nodigt je uit om naar buiten te gaan, het ijs op, de natuur in -in plaats van je bedompte kantoor-.UItblinken!

Uitblinken gaat over doen wat je drijft, zegt hoofdredacteur Ineke Walravens. Dat is de bron van het uitblinken. En als je het oude durft af te sluiten, komt er altijd iets nieuws. Uitblinken gaat niet over groots en meeslepend, maar over uitdagen, wakker schudden, inspireren. Eerlijke en authentieke keuzes maken. Uitblinkers doen wat ze doen uit volle overtuiging. Kernwaarden van de uitblinkers die Ineke interviewde: niet uitstellen, maar nu handelen; jezelf zijn en blijven; jezelf uitdagen; authenticiteit; buiten je comfortzone treden; hulp omarmen; het maximale uit jezelf halen; jezelf blijven verbeteren; handelen vanuit je essentie; doen waar je goed in bent.

Ineke Walravens zegt geen echte, althans zure citroenen te hebben. “Natuurlijk zit het wel eens tegen in het leven, we lopen allemaal onze krassen op – ik ook. Alles is afhankelijk van hoe je er vervolgens mee omgaat. Accepteer je de situatie, dan kan je weer door. Er van leren en een sprong voorwaarts maken. Uiteindelijk maakt je dat sterker dan daarvoor.” Klinkt behoorlijk limonade, vind je niet?

Het is heel leuk om te zien waarin anderen uitblinken en hoe. Stiekem zijn het allemaal limonademakers… En eigenlijk zijn we dat allemaal. “Als je goed kijkt, als je dat durft, dan blinkt iedereen wel ergens in uit,” zegt Ineke. “Jij ook. Zelfs als je het nog niet weet.” Dat is een bemoedigende boodschap op deze Blue Monday, toch? Wil je Uitblinken lezen? Je kunt het magazine hier gratis downloaden.

Advertentie